Home

Waarom, wie en wat zijn wij?

De enige zekerheid in de wereld vandaag is dat er steeds verandering aanwezig is.
Dit schept enorme uitdagingen voor de landbouw vandaag en morgen.
Digitalisering, klimaatverandering, prijzenstrijd, uniformiteit, toenemende globalisering en de enorme gevraagde capaciteitspieken van het landbouwmaterieel zijn enkele van die uitdagingen.
Voor deze thema's heeft u als Agri-of Agrobedrijf  'een extern oog' nodig.
Wilt u als ondernemer in de lanbouw overleven in deze steeds veranderende wereld?
Dan kan onze onafhankelijke expertise met professionele kennis, technische achtergrond en pro-aktief meedenken, de rentabiliteit van uw onderneming verhogen.


Geschiedenis

Afkomstig uit een landbouwersnest kreeg ik de passie voor de landbouw van in mijn wieg mee.
Beide grootouders waren actief in de landbouw, de ene als landbouwer en de andere als hoevesmid en loonwerker.
Mijn ouders bouwden een mechanisatiebedrijf uit en combineerden dit met een klein akkerbouwbedrijf.
In mijn jeugd was mijn grootste hobby rijden met traktoren, machines en alles daarrond.
Op teelttechnisch vlak deed ik hier mijn eerste ervaringen op.
Ook de machines leerde ik grondig kennen, ik was echter niet in de wieg gelegd om er dagelijks aan te werken.
Mijn passie voor de mechanisatietechnieken, de teelten en de landbouwhandel groeide verder.
Na mijn humaniora studeerde ik voor Industrieel Ingenieur landbouw optie mechanisatie te Gent.
Mijn praktijkeindwerk werd gesteund door spuitmachinefabrikanten en een Amerikaans IT-bedrijf, ik vond een mechanische tijdsvertraging uit voor een hydraulisch stuurprobleem op de getrokken spuittoestellen.
Deze tijdsvertraging wordt tot op heden gebruikt.
Mijn eerste job startte ik in 1997 als zelfstandig verkoper in de landbouw. Het ondernemerschap sprak me toen al aan.
Na een jaar groeide de behoefte om mijn kennis in de mechanisatie te verbreden en werd ik zone- en salesmanager op invoerder- en later fabrieksniveau.
Naast het verkopen van hoogtechnologische machines aan landbouwers en loonondernemers en het uitbouwen van een dealernetwerk kon ik van vele andere facetten binnen de landbouw proeven zoals het samenwerken met proefcentra en scholen, demonstreren van machines en innovaties, bijwonen van internationale congressen, nauw samenwerken met de R&D en financiële instellingen...
Hierbij volgde ik een uitgesproken strategie en was het mijn drijfveer om de klant individueel en met focus op de toekomst te benaderen. Zo gingen we samen op zoek naar de gewenste capaciteit, gegarandeerde rentabiliteit en correcte naservice.
Tijdens die professionele carrière leefde ik de laatste jaren in een illusie van vrijheid. Ik voelde me steeds meer vastzitten en miste een open horizontale structuur met concrete verantwoordelijkheden als voorheen.
Aangezien ik sedert 2012 een deel van de akkerbouw van mijn ouders heb overgenomen, kon ik het ondernemerschap vanuit een andere invalshoek bekijken.
In 2018 maakte ik de keuze om als loontrekkende 'de gouden kooi' te verlaten en volledig voor het ondernemerschap te gaan.
Het idee dat ik uw onderneming een bijzondere bijdrage kan leveren en tot een hoger niveau kan tillen geeft me een uitgesproken gevoel.

Vanaf 2019 heb ik de stap gezet naar datgene wat ik het liefste doe:
De Agri-en Agrobedrijven ondersteunen en coachen naar een hoger niveau.
Dit doen we op een klantgerichte, eenvoudige en interaktieve manier waarbij de juiste inzichten, kennis en focus worden aangeboden.
Wanneer er meer rendement uit investeringen wordt gehaald, zal u als ondernemer met meer focus en meer goesting in de toekomst staan.
Ik kan je nu al vertellen dat deze 'fijne en exclusieve' expertisepraktijk goed verankerd zit en we paraat staan voor elke landbouwkundig ondernemer met gezond boerenverstand!

 Ik verheug me erop om u vrijblijvend te begroeten!


John de Guytenaer,
Agro-Thrill
Uw onafhankelijke expert met een klare kijk
image-296886-IMG_0705.w640.jpg