Nieuws

In de startblokken van voorjaar 2020
Sta jij ook te wachten vol ongeduld ?

Beste lezer ,

Hoewel het begin februari  nog nat was , is de eerste mest in de weiden alreeds geïnjecteerd.
In Zuid NL,aan de grens met Limburg zijn reeds de eerste suikerbieten gezaaid.
Bij velen zal het beginnen kriebelen om de kunstmeststofstrooier boven te halen en de meststof uit te werpen op het veld.
Ook de eerste onkruidbestrijdingen zullen binnenkort aangevat worden.
De daarvoor nodige voorbereidingen kunnen van cruciaal belang zijn om een goed voorjaar te starten.

Is uw kunstmeststofstrooier en veldspuit goed klaargezet? Vergeet niet dat de lange winterpauze de machines storingen kunnen geven.
Controle van de elektrische aankoppelingen bij de machines is geen overbodige luxe.
Neem buiten de Smartphone uw contactspray en handleidingen bij de hand.
Zijn de nodige sensoren en cellen geijkt? Staat uw GPS alweer paraat?
Een volledige check up van uw machinepark is uiteraard de beste weg.
Meet bij uw trekker ook de lengte van de dragers van de hefarmen even na.
Zo kan u nakijken of er links en rechts geen verschillen te bespeuren zijn, dit om strooigangen of niet vlak ploegwerk te vermijden.
En smeer al de nippels maar eens goed door!
Draaien al uw 3de punten en stabilisators goed mee? Zo ja, dan kan je straks vlug aan- en af koppelen. Voor de juiste afstelling van elke machine speelt dit uiteraard ook een grote rol.
Laad de accu's traag bij. Zijn de oliepeilen nagezien? Werken de verlichtingen nog steeds?
De bandenspanning controleren en even stilstaan bij de massa frontgewichten vooraan de trekker, indien nodig aanpassen of indien mogelijk een aktief frontgewicht gebruiken. Dit is een must.
Na controle van al deze punten volgt enkel de pre-afregeling van uw machine op het bedrijf of bij uw dealer en dan pas staat u paraat.

Een laatste reminder: Werk op zo een laag mogelijk toerental van de motor om een veel groter rendement uit uw trekker te halen!

​​​​​​​
SUCCES and ENJOY the THRILL of SPRING !

John de Guytenaer